Да ли сте знали?

Празна тонер касета је ОТПАД, који се може предати само правним лицима овлашћеним за његово збрињавање! Сервис СЕМ је регистрована за прикупљање, складиштење, транспорт и рециклажу старих тонер касета и испуњава све законском прописане услове за то.

За производњу једне нове тонер касете потребно је и до 8 литара нафте!
Рециклирањем ваших тонер касета чините велике ствари за здравље наше околине, а неке од њих су:

  • смањење количине новог отпада за депоније,
  • мања потреба за новим ресурсима ресурса,
  • уштеда енергије,
  • смањење емисије 45–60% CO2,
  • заштита здравља услед мањег присуства опасних материја у води и земљишту,
  • промовисање концепта одрживог развоја итд.