Get Adobe Flash player

Пуно пословно име:
УСЛУЖНО ТРГОВИНСКА РАДЊА “СЕМ”
Скраћено пословно име:
У.Т.Р. “СЕМ”
Адреса седишта:
Топлице Милана 3/3, 36000 Краљево
(Иза Градског позоришта)
Телефон и факс:
036.313.202 | 036.331.907 | 036.315.235


Матични број:
55624194
ПИБ:
101770503
Текући рачун 1:
160-37394-26 Банка ИНТЕСА А.Д.


Интернет адреса:
www.sem.co.rs
E-mail адреса:
office@sem.co.rs