Get Adobe Flash player

СВЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАТЕ О ФИСКАЛНИМ КАСАМА

(основне информације о фискалним касама)


Фискалне касе

Фискална каса је уређај који региструје податке о продатој роби и услугама. Она бележи податке на паприној траци чији исечак добија купац, контролној траци која остаје у самом уређају, и у фискалној меморији, што омогућава касније штампање разних докумената које ће ти тражити Пореска управа.

Могу се користити само фискалне касе, додатна опрема и софтвер које је одобрила Дирекција за мере и драгоцене метале, а у продајном објекту не смеш да држиш друге касе осим фискалних.


Ко мора да има фискалну касу?

Осим ретких изузетака, сви који продају робу на мало или пружају услуге физичким лицима морају имати фискалну касу и на њој евидентирати сваку продају робе или услуге. Ова обавеза не важи за пољопривреднике и занатлије који продају своје производе на пијацама.


Карактеристике фискалне касе

Фискална каса је, у ствари, мали рачунар на којем су подаци о оствареном промету и софтвер посебно заштићени од измена и брисања. Унос података обавља се или куцањем шифре производа путем тастатуре, или помоћу читача bar-cod-a. Каса мора да има и дисплеј који омогућава купцу да прати шта се куца.

Све фискалне касе, осим оних на пијацама и мобилним местима продаје (угоститељске приколице и слично), морају имати и терминал за даљинско очитавање дневних извештаја, такозвани GPRS терминал.

Продавнице ауто-делова, прехрамбене и мешовите робе, бензинске пумпе, угоститељи и агенције за некретнине морају имати и терминал за плаћање картицама (POS терминал).

Каса се може повезати и на обичан рачунар, али се мора користити сертификован програм.


Фискализација

Свака фискална каса има фискални модул — део у којем је фискална меморија и који је заливен за кућиште касе, тако да се не може без трагова извадити и вратити. Кад набавите фискалну касу, овлашћени сервисер треба у фискалну меморију да унесе ваш ПИБ и време и место почетка рада касе. То се зове фискализација.

Кад купујете нову касу, њу произвођач прво испоручује сервисеру, с којим претходно морате да склопите уговор о сервисирању. О даљем току фискализације, која не би требало да траје дуже од 5 радних дана, обавестиће вас сервисер. На крају добијате касу с две до три службене пломбе (зависи од модела касе) и решење о фискализацији, које морате да чувате уз касу на коју се односи.

Тек кад добијете фискализовану касу, можете да радите.


Дефискализација

Ако одлучите да престанете да радите, фискалну касу можете да продате тек када се спроведе поступак дефискализације — уклањања и уништења фискалног модула, што се обавља код сервисера. Каса, без модула, враћа се вама. Ако сте продали касу, нови власник мора изнова да спроведе поступак фискализације.

Чак и уколико, као предузетник, привремено затворите радњу, мораћете да дефискализујете касу, да би је поново фискализовао када наставите да радите.


Фискални документи

Фискални документи јесу фискални исечак (рачун који се даје купцу), дневни извештај, периодични извештај и пресек стања. Копија свих ових докумената, када се одштампају, остаје на контролној траци.

Фискални исечак садржи податке о вама, месту и времену продаје, производима, ценама, износима пореза, а може да садржи и неку вашу рекламну поруку. Ако вам купац плаћа путем рачуна, дужани сте да у фактуру за плаћање унесете и број фискалног исечка. Ако вам каса не ради, а на продајном месту немате другу исправну, дужани сте да издајете прописне фискалне рачуне (најдуже 15 радних дана, до тада морате да набавите другу касу).

Дневни извештај са збирним подацима о томе шта је на каси рађено током дана, морате да одштампате на крају сваког радног дана. За сваку касу морате да водите књигу дневних извештаја и да је чувате на продајном месту.

Пресек стања, који садржи збирне податке од штампања претходног дневног извештаја до тренутка када затражиш пресек, можете да направите за своје потребе или на захтев пореског инспектора.

Периодични извештај штампа се на крају пореског периода (зависи од тога да ли ПДВ плаћате месечно или тромесечно).


Отклањање грешака

Грешке можете да исправљате до тренутка када је задата команда за штампање фискалног исечка. Сторнирање целог рачуна пре штампања биће забележено на контролној траци.

После штампања исечка исправка је могућа само ако купац враћа робу или улаже рекламацију, али се тада попуњава посебан образац.


Сервисирање

Ако се каса поквари, не смете на њој ништа да радите и морате да позовете сервисера у року од 24 сата. Он за 48 сати мора да поправи касу.

Једном годишње морате да обавите технички преглед касе, а сервисер опет не сме да вас остави без ње дуже од два дана.

Сервисер води сервисну књижицу о твојој каси и у њу уписује све податке о интервенцијама. Он пре интервенције мора да провери све пломбе и да на крају стави нову сервисну пломбу. Ако примети да је неко интервенисао по каси, мора одмах да обавести порезнике.


Контрола

Уколико порески инспектори утврде да сте на неки начин ометали нормалан рад касе, користили непрописну касу или софтвер, или уопште нисте користили фискалну касу, могу вам забранити рад на период до 60 дана, а у одређеним случајевима и одузети касу и пратећу опрему. Ако утврде да сте дирали пломбе, одузимање касе је обавезно.

Уз све то поднеће и прекршајну пријаву (предвиђене су казне од 100.000 до 1.000.000 динара за привредна друштва (уз 5.000 до 50.000 за директора) и 50.000 до 500.000 динара за предузетнике, а разрезаће вам и ПДВ на неевидентирани промет, како га они процене.